Voorkom Pensverzuring

Voorkom Pensverzuring

De website www.voorkompensverzuring.nl biedt informatie aan melkveehouders over pensverzuring en mogelijkheden om, met name via de voeding, pensverzuring te voorkomen. De informatie op de site wordt u aangeboden door Orffa, distributeur van Bicar® Z natriumbicarbonaat.

AdWords

pensverzuringIn opdracht van het bureau voor communicatie Jeen en webbouwer Aride hebben wij de AdWords campagnes voor de website www.voorkompensverzuring.nl ingericht en geoptimaliseerd. De doelstelling is om de melkveehouders online te bereiken en hen kennis te laten maken met het probleem pensverzuring. Orffa probeert onder andere door middel van deze website de bewustwording onder melkveehouders van pensverzuring bij koeien te vergroten.

De campagnes in AdWords richten zich op meerdere subdoelgroepen, namelijk mensen die zoeken op pensverzuring, mensen die zoeken naar symptomen van pensverzuring en melkveehouders die vak gerelateerde informatie zoeken. Tevens wordt er op andere sites via display advertenties bij de doelgroep geadverteerd.