Medisch Centrum de Veluwe

Medisch Centrum de Veluwe

mcv_logo_small4Medisch Centrum de Veluwe biedt een compleet pakket medisch-specialistische MDL-zorg aan patiënten uit Apeldoorn en omstreken met een maag-, darm- of leveraandoening (MDL aandoening). Naast de reguliere openingstijden is Medisch Centrum de Veluwe ook in de avond- en weekenduren geopend. Door deze opzet kunnen zij de patiënt een zeer flexibele zorg aanbieden en bedraagt de wachttijd maximaal 1 week.

Eenmalige SEO werkzaamheden

Voor Medisch Centrum de Veluwe hebben we een aantal eenmalige SEO werkzaamheden uitgevoerd. We zijn gestart met het inrichten van Google Analytics en de Google Webmastertools. Door Google Analytics in te richten is nu onder meer inzichtelijk welke woorden bezoekers intypen in het zoekvenster op de website. Dit geeft interessante inzichten over de website en eventuele vragen van bezoekers. Daarnaast hebben we doelen in Google Analytics ingesteld zodat inzichtelijk is hoeveel formulieren er via de website verstuurd worden. Door het maken van een op maat gemaakt dashboard zijn de prestaties van de website inzichtelijk gemaakt, deze rapportages worden automatisch per mail verstuurd.

Migratie oude website

Medisch Centrum de Veluwe had net een nieuwe website gelanceerd. Het bleek dat de oude URL’s niet op de juiste geredirect werden naar de nieuwe site. We hebben een migratieplan gemaakt zodat de waarde van de oude pagina’s alsnog overgeheveld kon worden.

Overige uitgevoerde werkzaamheden

Naast het inrichten van Google Analytics en het migratieplan hebben we ook onderstaande werkzaamheden uitgevoerd:

  • Analyse gegevens Google Analytics
  • Analyse Google Webmaster Tools (GWT)
  • Zoekwoordonderzoek
  • Technische analyse
  • Instellingen plugin Yoast